Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure

Managing resources for the future of biomedical research
Welkom bij BBMRI-NL PDF Afdrukken

 

BBMRI-NL is het samenwerkingsverband tussen biobanken in Nederland. BBMRI-NL is opgezet omdat voor het beantwoorden van belangrijke vragen onderlinge samenwerking tussen biobanken essentieel is. BBMRI-NL is het Nederlandse knooppunt binnen het Europese Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI).

Nieuwsbrieven

vp webhub12

Hub 12

Meer nieuwsbrieven

Volg BBMRI-NL op Twitter: www.twitter.com/BBMRINL

   
Summer Course Biobanking PDF Afdrukken

17 - 21 augustus 2015, UMC Groningen: het UMCG organiseert voor het tweede opeenvolgende jaar een Summer Course 'Fundamentals of Biobanking and Cohort Research'. De cursus is bedoeld voor PhD studenten en aio's. De cursus gaat in op theoretische en praktische aspecten van klinische en populatiebiobanken. Aangezien er plaats is voor slechts 20 deelnemers en de inschrijving op 1 april sluit, luidt het advies: wees er snel bij! Meer info en inschrijven via http://www.rug.nl/research/gradschool-medical-sciences/summerschools/biobanking/.

     
Biolink bijna klaar PDF Afdrukken

Regenboogproject 5, Biolink, is bijna klaar. Met een rondgang langs biobanken waaruit een hoge bereidheid tot en interesse in gegevensdeling bleek, een proof of concept catalogus en drie koppel-demonstratieprojecten heeft Biolink een mooi resultaat neergezet. Bovendien wordt in het voorjaar van 2015 een symposium over gegevenskoppeling georganiseerd, samen met het CBS. Datum en locatie worden tzt bekendgemaakt. Meer over de resultaten van Biolink leest u in dit nieuwsbericht.

   
Biobanken op de radio PDF Afdrukken

In de afgelopen weken hebben twee radioprogramma's aandacht besteed aan biobanken: BNR Gezond op dinsdag 25 november, en Radio EenVandaag op dinsdag 2 december.

Lees meer...
 
Video's Connecting Biobanks online PDF Afdrukken

Tijdens Connecting Biobanks 2014 zijn korte filmpjes gemaakt van de drie minidebatten in de talkshow Biobanking 2.0 - de toekomst van biobanken. Ook stuurde europarlementariër Sophie in 't Veld (D'66) een videoboodschap over de Verordening Bescherming Persoonsgegevens. Deze werd aan het publiek getoond als inleiding tot de talkshow. Alle films zijn nu te bekijken op ons Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCb2dt9JQWpW7uUEbV--OKag.

     
Hein Verspaget benoemd tot hoogleraar Biobanking PDF Afdrukken

Op 1 december is Hein Verspaget (LUMC) benoemd tot hoogleraar Biobanking bij het LUMC. Het is voor het eerst dat een Nederlands universitair medisch centrum een hoogleraar aanstelt in dit aandachtsgebied. "Hieruit blijkt dat de Raad van Bestuur van het LUMC het belang van biobanken in de research infrastructuur inziet", aldus de kersverse hoogleraar, die reeds drie jaar coördinator was voor zowel de Parelsnoer-biobanken in het LUMC als de 'eigen' CuraRata-biobanken. "Vanuit die taak is er al een reglement en een organisatorische opzet voor biobanken opgesteld, die als blauwdruk kunnen dienen voor alle biobanken in het LUMC", aldus Verspaget.

 
Nieuw: De donor als partner PDF Afdrukken

Op 28 november verscheen het BBMRI-NL richtsnoer “De donor als partner – Hoe patiënt en publiek te betrekken bij besluitvorming over biobanken en registraties”, geschreven door Martin Boeckhout. Dit boekje wil biobankcoördinatoren en patiëntenverenigingen een instrument aanreiken om te bepalen welke vorm van participatie voor hun deelnemers het meest geschikt is.

Lees meer...
 
PALGA openbare databank online PDF Afdrukken

PALGA heeft een openbare databank online gezet, die onderzoekers en clinici in staat stelt er snel achter te koem nwat voor type materiaen er in de Nederlandse pathologielabs aanwezig is, en hoeveel. Het online instrument, te vinden op http://www.palgaopenbaredatabank.nl/, is een van de deliverables van het BBMRI-NL Rainbow Project 'Dutch National Tissue Portal'.

Meer...
     

©2011 BBMRI-NL