Guidance for the detection, management and communication of incidental findings

Klik hier voor de handreiking (in pdf) over het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in wetenschappelijk onderzoek.

 

Wat is de handreiking voor het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in wetenschappelijk onderzoek?
In de handreiking wordt een praktisch-ethisch kader gepresenteerd voor het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in (biobank)onderzoek, en worden best practices beschreven. Deze handreiking poogt onderzoekers, biobankbeheerders, onderzoeksinstellingen en medisch-ethische toetsingscommissies (METCs) bewust te maken van de beslissingen die moeten worden genomen ten aanzien van de omgang met nevenbevindingen, en de minimale vereisten die daarbij in overweging moeten worden genomen. Dit wordt gedaan aan de hand van 7-stappen: anticiperen, informeren, testen, analyseren, bespreken, terugkoppelen en opvolgen. Bij de behandeling van controversiële vraagstukken (zoals ‘wel of niet kijken naar’ nevenbevindingen) worden in de handreiking niet zozeer antwoorden geboden, maar mogelijke opties besproken. De best practices zijn voorbeelden van beleid en praktijken bij onderzoeksgroepen of biobanken die reeds een zorgvuldig uitgewerkt systeem in werking hebben voor de omgang met nevenbevindingen.

 

Waarom is de handreiking voor het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld?
Het is vaak voor onderzoekers niet duidelijk hoe ze moeten omgaan met nevenbevindingen in medisch-wetenschappelijk onderzoek of biobankonderzoek. Moeten of mogen deze worden ‘teruggerapporteerd’ aan de deelnemer of donor, en op welke manier moet dat gebeuren? In Nederland wordt er op verschillende manieren omgegaan met nevenbevindingen. Deze handreiking is bedoeld om bestaande praktische kennis over de omgang met nevenbevindingen beschikbaar te maken voor een breder publiek. De handreiking is een eerste stap richting harmonisatie van beleid voor de omgang met nevenbevindingen binnen BBMRI-NL2.0 en ander wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

 

Voor wie is de handreiking voor het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in wetenschappelijk onderzoek?
De handreiking is bedoeld voor onderzoekers, onderzoeksgroepen, biobanken en hun beheerders, onderzoeksinstellingen en METCs en overige geïnteresseerden die praktische informatie zoeken over de omgang met nevenbevindingen binnen wetenschappelijk onderzoek.

 

Status van de handreiking voor het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in wetenschappelijk onderzoek
De definitieve versie van de handreiking is uitgebracht in december 2017. In oktober 2017 is een conceptversie van de handreiking voorgelegd aan een bijeenkomst van genodigden uit het medisch-wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek en METCs, en naar aanleiding daarvan bijgesteld.

 

Hoe gebruik ik de handreiking voor het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in wetenschappelijk onderzoek?
De definitieve versie van de handreiking is vormgegeven als een interactieve pdf en is hier online te raadplegen.

 

Support voor de handreiking voor het constateren van, omgaan met en informeren over nevenbevindingen in wetenschappelijk onderzoek.
In 2016 heeft BBMRI-NL eenmalig kortdurende voucherprojecten gefinancierd die waren gericht op het bevorderen van de onderzoeksinfrastructuur voor biobanken in Nederland, waaronder dit project, dat is uitgevoerd door onderzoekers aan de afdeling voor Medische Ethiek en Filosofie van de Geneeskunde van het Erasmus MC in 2016-2017.

 

Voor meer informatie over de handreiking:
Eline Bunnik, e.bunnik@erasmusmc.nl

BBMRI-NL’s WP leader: Gerhard Zielhuis