Meeting 10 May 2016 (Dutch)

Health-RI Stakeholders Meeting – 10 May 2016 (in Dutch)

Op 10 mei 2016 is door Health-RI een stakeholdersmeeting georganiseerd, waar gezamenlijk het initiatief en de ontwikkelingen rondom een Nationale Research Infrastructuur voor Personalized Medicine & Health is besproken.

Hieronder vindt u het programma, de lijst van geregistreerde deelnemers, het verslag en de presentaties van Gerrit Meijer en Ruben Kok van deze meeting:

Programma Stakeholdersmeeting 10 mei
Deelnemerslijst Stakeholdersmeeting 10 mei Final 2
Health-RI_stakeholder meeting 10 mei 2016 verslag_def
Stakeholder meeting 10 mei 2016 slides_Health-RI_ Gerrit Meijer
Stakeholder meeting 10 mei 2016 slides_Health-RI_Ruben Kok

Inmiddels is een compact operationeel team van start gegaan, dat samen met de initiatiefnemers van Health-RI een plan van aanpak uitwerkt en de eerste stappen daarvan gaat implementeren. Uiteraard betrekken we belanghebbenden graag in dit proces en zullen we op meer individuele basis contact gaan opnemen.

Er is een animatie over Health-RI gemaakt, en u kunt het logo van uw organisatie verbinden aan deze animatie om dit initiatief te onderschrijven. U kunt een link voor de animatie aanvragen bij Erna Erdtsieck-Ernste (BBMRI-NL: erna.erdtsieck-ernste@lygature.org) of Andrea Westdorp (DTL: andrea.wesdorp@dtls.nl) om de huidige Nederlandstalige versie van de animatie te bekijken. Als u het logo van uw organisatie aan dit initiatief wilt verbinden dan verzoek ik u om voor 1 september een versie van het logo in hoge resolutie te sturen naar erna.erdtsieck-ernste@lygature.org.

Medio september zal de animatie afgerond worden en ook in de Engelse taal beschikbaar worden gesteld. Dit filmpje zal gebruikt worden om aan de overheid en aan het gehele Personalised Medicine & Health veld duidelijk te maken dat we met een brede coalitie aan de realisatie van Health-RI werken.

Inmiddels is ook de volgende Health-RI meeting gepland in de vorm van een gezamenlijke conferentie op donderdag 1 december. Deze conferentie wordt net als vorig jaar door BBMRI-NL, ELIXIR-NL, EATRIS-NL, DTL, FHI en FMS georganiseerd. Wij hopen jullie daar ook weer te ontmoeten en de realisatie van Health-RI te plaatsen in de hedendaagse wetenschappelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Verdere informatie over het programma en de registratie kunt u vinden op onze conferentie website www.nlhealthresearch.nl.

Namens de initiatiefnemers BBMRI-NL, ELIXIR-NL/DTL en EATRIS
Gerrit Meijer, Ruben Kok, Cisca Wijmenga, Peter Luijten, André Dekker en Barend Mons.