BBMRI-Omics wins Dutch Data Prize 2018

Press release in English and, below, in Dutch 

BBMRI-Omics wins the Dutch Data Prize 2018

Press release November 28, 2018

LUMC researcher Bas Heijmans received the Dutch Data Prize 2018 on behalf of the BBMRI-Omics partners on Wednesday 28 November from the hands of Stan Gielen, NWO and jury chairman of the Data Prize 2018.

In BBMRI-Omics researchers from all over the Netherlands have brought together large-scale molecular data to map disease processes of common illnesses more quickly. The globally unique collection is publicly available through the Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI).

Jury full of praise about cooperation research institutions on omics data

The winners from the three categories. Left: Bas Heijmans (on behalf of BBMRI-Omics), category Medical and Life Sciences

‘It is a unique collaboration between the Dutch research centers with biobanks’ and ‘the dataset gives a new dimension to the use of data in medical science’, according to the jury of the Dutch Data Prize 2018 in its report.

BBMRI-omics became the winner in the category ‘medical and life sciences’. The initiators received a sculpture and € 5,000 to spend on making their dataset even more accessible.

Bas Heijmans: ‘We are honored with this fantastic recognition for the work of hundreds of researchers from all over the Netherlands. The 5,000 euros is coming at the right time. BBMRI-Omics recently had a major update and that is why we want to give training to young researchers so that they can get even more out of the data.’

The jury warmly welcomes this initiative.

Treatment of diseases step closer through dataset BBMRI-Omics

What makes molecular omics research so very special is that it simultaneously studies the structure ánd activity of all genes in our DNA in large biobanks where thousands of people voluntarily make data available. In this way processes of disease and health can be unraveled down to the smallest detail.

This has already resulted in dozens of scientific publications that step by step bring closer the targeted prevention and treatment of diseases such as digestive diseases and cardiovascular diseases.

With BBMRI-Omics, Dutch researchers have also built up expertise that is necessary for the future of molecular big data research. For example, the omics data will now be integrated with MRI and medication data.

With this knowledge, the path to tailor-made healthcare (personalized medicine) is becoming shorter and shorter.

For more information about BBMRI-Omics and access to the data, see the special Omics page on this website.

For more information about the Dutch Data Price: see the website of Research Data Netherlands

 


 

Press release in Dutch:

BBMRI-Omics wint Nederlandse Dataprijs 2018

Persbericht 28 november 2018

LUMC-onderzoeker Bas Heijmans mocht op woensdag 28 november namens de BBMRI-Omics partners de Nederlandse Dataprijs 2018 in ontvangst nemen uit handen van Stan Gielen, NWO- en juryvoorzitter van de Dataprijs 2018.

In BBMRI-Omics hebben onderzoekers uit heel Nederland grootschalige moleculaire gegevens samengebracht om sneller ziekteprocessen van veelvoorkomende aandoeningen in kaart te brengen. De wereldwijd unieke verzameling is publiek beschikbaar via de Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI).

Jury vol lof over samenwerking onderzoeksinstellingen op omics-data

De winnaars uit de drie categorieen op de foto bij NWO. Links: Bas Heijmans (namens BBMRI-Omics), categorie Medische en Levenswetenschappen

‘Het is een unieke samenwerking tussen de Nederlandse onderzoekscentra met biobanken’ en ‘de dataset geeft een nieuwe dimensie aan het gebruik van data in de medische wetenschap’, aldus de jury van de Nederlandse Dataprijs 2018 in haar rapport.

BBMRI-omics werd winnaar in de categorie ‘medische en levenswetenschappen’. De initiatiefnemers ontvingen een beeld en € 5.000 te besteden aan het nog toegankelijker maken van hun dataset.

Bas Heijmans: ‘We zijn vereerd met deze fantastische erkenning voor het werk van honderden onderzoekers uit heel Nederland. De  5.000 euro komt op het goede moment. BBMRI-Omics heeft kortgeleden een grote update gehad en daarom willen we trainingen geven aan jonge onderzoekers zodat ze nog meer uit de gegevens kunnen halen.’

De jury juicht dit initiatief van harte toe.

Behandeling ziekten stap dichterbij door dataset BBMRI-Omics

Wat moleculair omics-onderzoek bijzonder maakt is dat het de structuur en activiteit van alle genen in ons DNA gelijktijdig bestudeert in grote biobanken waar duizenden mensen vrijwillig gegevens aan afstaan. Zo kunnen processen van ziekte en gezondheid tot in het kleinste detail ontrafeld worden.

Dit heeft nu al geresulteerd in tientallen wetenschappelijke publicaties die stap voor stap het gericht voorkomen en behandelen van ziekten zoals spijsverteringsaandoeningen en hart- en vaatziekten dichterbij brengen.

Met BBMRI-Omics hebben Nederlandse onderzoekers daarnaast expertise opgebouwd die noodzakelijk is voor de toekomst van het moleculaire big data-onderzoek. Zo wordt de omics-data nu geïntegreerd met MRI- en medicatiegegevens.

Met deze kennis wordt de weg naar gezondheidszorg op maat (personalized medicine) steeds korter.

Voor meer informatie over BBMRI-Omics en toegang tot de data: zie de speciale Omics pagina op deze website.

Voor meer informatie over de Nederlandse Data Prijs: zie de website van Research Data Netherlands