15 July 2021
Event
Share this article

Expert meetings: The next step in making health data available for research.

In onze expertmeetings vorig jaar lieten data experts uit diverse Nederlandse organisaties zien welke procedures en instrumenten zij gebruiken om data met anderen te delen, maar ook welke uitdagingen er nog liggen.

In een nieuwe serie expertmeetings gaan BBMRI.nl en Health-RI in op een belangrijke uitdaging: welke stappen moeten we zetten om data efficiënt te genereren en makkelijk vindbaar en toegankelijk te maken? Welke rol spelen een gemeenschappelijk ‘find and request portal’ en de FAIR-data standaarden?

Samen met u zetten we graag de volgende stap en proberen we tot landelijke overeenstemming te komen over FAIR-data standaarden en een gezamenlijk plan voor een ‘Next generation find and request portal’. Het resultaat is een White paper, met de vereisten om een datacollectie vindbaar, koppelbaar en toegankelijk te maken.

Het programma

Deze drie online expertmeetings zijn in het Nederlands en met Engelstalige slides.

Wij hopen u digitaal te mogen verwelkomen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Voor aanmelden en verdere vragen verwijzen wij naar dit formulier op de website van Health-RI.

Over Health-RI en BBMRI.nl

Health-RI en BBMRI.nl werken samen aan een gezondheidsdata infrastructuur die optimaal gebruik maakt van biosamples, beeldmateriaal en data, voor onderzoek naar preventie, diagnose en behandeling van ziekten. Een lerend zorgsysteem werkt alleen als zorgdata en onderzoeksdata beschikbaar komen en bruikbaar blijven voor de wetenschap.